Tin Tức

THÔNG BÁO: Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Giải phóng Miền Nam, Quốc Tế Lao Động

Ngày Đăng : 19/04/2021 - 9:18 AM

Nhà trường nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 21/04/2021

Nhà trường nghỉ Lễ kỷ niệm Giảỉ Phóng Miền Nam vào ngày 30/04/2021

Nhà trường nghỉ Lễ Quốc Tế Lao Động vào ngày 01/05/2021

Ngày 03/05/2021 các Bé đi học bình thường Các tin khác
Facebook chat