Tin Tức

KẾ HOẠCH NĂM, HỌC 2020-2021

Ngày Đăng : 17/08/2020 - 3:34 PM

Theo  Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 04 tháng 08 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố:

 Mầm non sẽ khai giảng năm học vào 05/09/2020; Học kỳ I từ 07/09/2020 đến 09/01/2021; học kỳ II từ ngày 11/01/2021 đến  22/05/2021; ngày kết thúc năm học là 2905/2021Các tin khác
Facebook chat