Chương trình học

Chương trình học của bé

Ngày Đăng : 23/05/2020 - 7:46 AM

Các Bé sẽ bắt đầu chương trình học từ 18/05/2020 và kết thúc 15/07/2020. Phụ huynh nào chưa nộp giấy khai sinh và hộ khẩu,hoặc tạm trú, xin nộp gấp cho Tổ trưởng vì đã trễ hạn Các tin khác
Facebook chat