Chương trình học

LỊCH HỌC

Ngày Đăng : 15/04/2024

Tiết học kỹ năng

Ngày Đăng : 21/05/2022

Chương trình học của bé

Ngày Đăng : 23/05/2020
Các Bé sẽ bắt đầu chương trình học từ 18/05/2020 và kết thúc 15/07/2020

Trường thực hiện chuyên đề đổi mới tổ chức giờ ăn cho trẻ lớp lá

Ngày Đăng : 18/08/2018
Được chọn lọc kĩ càng để mang lại giờ ăn hợp lý khoa học cho bé, giúp bé tiêu hoá và hấp thụ chất trong khẩu phần ăn tốt hơn.
Facebook chat